Fiskevelferdskurs | Finnsnes - Kunnskapsparken

Fiskevelferdskurs – Matfisk

Kurset dekker kravene i Akvakulturdriftsforskriftens § 6 for personell som jobber med matfisk. Kurset kan gjentas ved behov og skal gjennomføres minst hvert 5 år for å opprettholde kravene i henhold til gjeldende regelverk.

Startdato

26 jan 2022

Tidsbruk

2.00 Dager

Sted

Finnsnes - Kunnskapsparken

Pris

5500 KR

Kursbeskrivelse

Kurset er delt inn i én generell del og én spesiell del som omhandler matfisk. Deltagerne vil bli tatt gjennom alle de aktuelle fasene av produksjonen, alltid med et søkelys på fiskevelferd og bærekraft. Innholdet er praktisk rettet med bilder og videoer, og kunnskapsutbyttet økes med spørsmål, diskusjoner og quiz.

Faginnholdet er nylig oppdatert og relevant for dagens situasjon i næringen. Kursholder er Per Anton Sæther, veterinær og seniorrådgiver med lang fartstid innen akvakultur. Kurset gir deltakerne en unik mulighet til å delta i faglige diskusjoner med en av Norges fremste innen fiskehelse.

Kursprogram

Kursprogram Dag 1: Generell fiskevelferd
0900-0945: Hva ligger i begrepet dyrevelferd og hvordan kan det måles?
1000-1045: Lover og regler knyttet opp mot dyrevelferd
1100-1145: Fiskens naturlige livssyklus og behov
1200-1245: Kan fisk føle smerte ?
1300-1345: Lunsj
1400-1445: Hvordan kan vi redusere fiskens opplevelse av frykt og stress i oppdrett?
1500-1545: Oppdrettsmiljø og fiskevelferd
 
Kursprogram Dag 2: Matfisk del
0800-0845: Hvordan kan vi følge velferdsutviklingen gjennom produksjonen
0900-0945: Ny oppdrettsteknologi nye velferdsutfordringer
1000-1045: Lusa sin betydning i et fiskevelferdsperspektiv
1100-1145: Fôr og fôring knyttet til fiskevelferd
1200-1245: De fem viktigste sykdommene i matfiskproduksjonen
1300-1345: Lunsj
1400-1445: Håndtering av fisk, generelle aspekter
1500-1545: Håndtering av fisk, knyttet til forskjellige typer operasjoner

Flere kurs

Språk:Norsk
Klasserom

Fiskevelferdskurs – Settefisk

Kurset er delt inn i én generell del og én spesiell del som…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Fiskevelferdskurs – Matfisk kurset trykk på «Finn ut mer».